Vår loppis är öppen tisdag till fredag
kl 11-16. Ligger i samma lokal som vår auktionshall.